Tel: 08-551 733 30 | E-post: info@bubbleconcept24.com

Maskindiskpulver 4x4kg

Artikelnr: 1003 Kategorier: ,

Monteras i våra egna kompakthållare. Medlet doseras automatiskt till diskmaskinen och dosering ställs in av representant från Bubble concept.